Počas vianočných a novoročných sviatkov máme naše servisné strediská ZATVORENÉ nasledovne:

Servis Florian
23. 12. 2019 – 6. 1.2020

Servis Madal Bal
21.12.2019 – 6.1.2020

Ďakujeme za pochopenie.
Z
ároveň vám želáme pokojné Vianoce a veľa spokojnosti (nielen) s našimi službami aj v roku 2020!

Objednávanie prepravy do autorizovaného servisu Madal bal.s.r.o

elektronáradie EXTOL (okrem čerpadiel a kompresorov)

Objednávanie prepravy do autorizovaného servisu Florian.s.r.o

čerpádla a kompresory EXTOL
elektrocentrály a čerpadlá HERON