top of page
Objednávanie prepravy do autorizovaného servisu Florian
(čerpadlá, kompresory, elektrocentrály)

Prepravu pre čerpadlá, kompresory, elektrocentrály je možné objednať:

Pri objednávaní prepravy je potrebné nahlásiť nasledovné údaje:

 • adresu vyzdvihnutia zásielky

 • reklamačné číslo

 • číslo reklamovaného tovaru a jeho počet

 • hmotnosť balíka

 • druh balenia

 • dátum zakúpenia tovaru pokiaľ je v záručnej dobe/ pokiaľ nie je v záručnej dobe, je dôležité poznamenať, že sa jedna o pozáručnú reklamáciu

 • popis závady

 • pri pozáručnej reklamácii tel. kontakt na zákazníka

 

K tovaru musia byť priložené nasledovné doklady:

 • záručný list a kópiu  pokladničného dokladu (nie originál) pokiaľ je tovar v záruke

 • vypísaný reklamačný list

Ak nebudú k záručnej reklamácii priložené príslušné doklady, táto reklamácia bude automaticky považovaná za pozáručnú a náklady spojené s prepravou, manipuláciou a opravou si bude hradiť zákazník podľa platného cenníka.

Balenie:

 • tovar do 35 kg –  balík

 • tovar nad 35 kg – paleta/europaleta

 • kompresor olejový od 25kg – paleta

Servis nezodpovedá za škody spôsobené:

 • nesprávnym balením

 • počas prepravy – pri preberaní zásielky odoslanej zo servisu naspäť je zákazník povinný skontrolovať jej stav a v prípade poškodenia spísať s kuriérom škodový zápis, dôležité je na preberací protokol napísať prebraté s výhradou

bottom of page