Objednávanie prepravy do autorizovaného servisu Madal bal.s.r.o
(elektronáradie EXTOL)

Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie elektronáradia je potrebné komunikovať priamo s autorizovaných servisom a to mailom na adrese reklamacie@madalbal.sk, prípadne telefonicky na čísle 0918 969 265

Pri objednávaní prepravy je potrebné nahlásiť nasledovné údaje:
• adresu vyzdvihnutia zásielky
• reklamačné číslo
 číslo reklamovaného tovaru a jeho počet
 hmotnosť balíka
 druh balenia
 dátum zakúpenia tovaru pokiaľ je v záručnej dobe/ pokiaľ nie je v záručnej dobe, je dôležité poznamenať, že sa jedna o pozáručnú reklamáciu
 popis závady
 pri pozáručnej reklamácii tel. kontakt na zákazníka

K tovaru musia byť priložené nasledovné doklady:
záručný list a kópiu  pokladničného dokladu (nie originál) pokiaľ je tovar v záruke
 vypísaný reklamačný list

Ak nebudú k záručnej reklamácii priložené príslušné doklady, táto reklamácia bude automaticky považovaná za pozáručnú a náklady spojené s prepravou, manipuláciou a opravou si bude hradiť zákazník podľa platného cenníka.

Balenie:
 tovar do 35 kg –  balík
 tovar nad 35 kg – paleta/europaleta
 kompresor olejový od 25kg – paleta (hlavne 418200, 418211)

Servis nezodpovedá za škody spôsobené:
 nesprávnym balením
 počas prepravy – pri preberaní zásielky odoslanej zo servisu naspäť je zákazník povinný skontrolovať jej stav a v prípade poškodenia spísať s kuriérom škodový zápis, dôležité je na preberací protokol napísať prebraté s výhradou