Objednávkový formulár: stručný návod

Pre zorientovanie sa vo formulári si prečítajte stručný návod.

V hárku „Objednavkovy formular“ vyplňte počty kusov pri akciovom produkte, ktorý chcete objednať.
Pre zrýchlenie sa môžete posúvať klávesou Tab na ďalšiu položku alebo klávesou Shift+Tab na predchádzajúcu.
Po dokončení objednávky prejdite na hárok „OBJEDNÁVKA“.

Pre vytvorenie objednávkovej zostavy v hárku „OBJEDNÁVKA“, musíte mať povolené a zapnuté makrá. (zvyčajne ich treba povoliť pri otvorení objednávkového formuláru)

Používajte tlačidlá:
1. vytvoriť alebo aktualizovať objednávku
vygeneruje zoznam produktov, ktoré ste si objednali v hárku „Objednavkovy formular“.
Po každej zmene množstva v objednávkovom formulári aktualizujte objednávku kliknutím na tlačidlo 1
2. vytvoriť CSV zostavu v novom zošite
po aktualizácii objednávky (1) si môžete vytvoriť zostavu pozostávajúci len s kódov a množstva. Túto zostavu môžete uložiť ako CSV a nahrať na webshop.

Zaslanie objednávky
Akciovú objednávku môžete poslať viacerými spôsobmi:
1. nahrať CSV súbor (zostavu) na webshop
2. poslať tento formulár – celý súbor alebo len vygenerovanú objednávku – buď pridelenému obchodnému zástupcovi alebo mailom na objednavky@madalbal.sk